سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

قدم زدن در پیاده رو،

جای خالی تو را به رخم می کشد...

برای همین همیشه دوست داشتم

روی جدول ها راه بروم...!

 


[ یکشنبه 94/9/8 ] [ 10:15 عصر ] [ NAFAS ]

[ نظرات () ]

آهای لعنتی

 

قـَـلــبــَم سَـنــگـیــنــی مـیــکـُنـَد!

 

بــه گـمــانـَـم داری روی احــســاسـَـم راه مــیــرَوی .


[ یکشنبه 94/9/8 ] [ 10:11 عصر ] [ NAFAS ]

[ نظرات () ]

ایــن روزهآ....

نَــبضَـم کُــند می زَنـَـد...

قَــلـبَم تیــر می کِــشَـد...

دارَم صِــدآی خُــرد شُـدَنِــ اِحــسـآسـم رآ

لـآ بِـ لـآی چَــرخ دَنــدِه هـآی زِنــدِگـی می شِـنَــوَم...

 

 

 


[ یکشنبه 94/9/8 ] [ 10:9 عصر ] [ NAFAS ]

[ نظرات () ]

بعضی وقتها

از شدت دلتنگی ، گریه که هیچ

دلت می خواهد ،

های های بمیری

 


[ یکشنبه 94/9/8 ] [ 10:8 عصر ] [ NAFAS ]

[ نظرات () ]

Naghmehsara (566)

 

میتــــرسم…

میترســم کســـی بــویِ تنـــت را بگیـــرد،

نغمـــــه دلـــت را بشنـــــود،

و تــــــو، خـــو بگیــــری بــه مانــدنــــش!

چــــه احســـاس ِ خــط خطـــی و مبــهمی ست،

ایــــن عاشقـــــانـــه های ِحســـــودیِ مـــن!


[ یکشنبه 94/9/8 ] [ 10:7 عصر ] [ NAFAS ]

[ نظرات () ]

   1   2      >