سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

 

 

منـــ ?هـــ دخترمـــــ ...

با تلنگری بارانی م?شوم با کلمه ای عاشق♥مے شومــــــــــ

?با فر?ادی مے شکنمــــــــــ

زورم بہ تنها چ?زی که م? رســــــــــد بغــض لعنتےه

هنوز هم با مداد رنگ? خانه رو?اها?م را به تصو?ر مـے م?کشمــــــ !

من دخترم پراز راااز....هرگز مرا نخواه? دانست !

هرگز سرچشمه اشکها?م را نم?اب?

عاشقـ لوس شدنام قہــــــــــر کردنام حـســـودشـــدنامـــــ

دختروونگ? هامو با ه?چ چ? تو دن?ا عوض نمےکنمــــــــــ

دن?ای دخترونه رو فقط ?ه دختر مے تونه لمــــــــــس کنہ


برچسب‌ها: دلنوشته دخترونه , متن دخترونه , عکس دخترونه , منـــ ?هـــ دخترمـــــ

 


[ سه شنبه 95/3/11 ] [ 12:23 صبح ] [ NAFAS ]

[ نظرات () ]